پیمانه های اندازه گیری

به هنگام ترجمه ‍cup به فارسی اشتباها" اون رو فنجان ترجمه میکنند درحالی که اگر این کلمه درداخل دستورهای آشپزی نوشته شده باشه منظور پیمانه ست.

شما دردستورهای آشپزی به سه کلمه برمیخورید :

فنجان : منظور پیمانه ایست که حدود دوسانتی مترسرخالی باشد.

پیمانه

لیوان: اندازه لیوان بیشتر ازپیمانه ست ،‌لیوانی که حدود دوسانتی متر سرخالی باشه تقریبا اندازه پیمانه ست ( لیوانهای ساده دسته دارفرانسوی )

بهتره همیشه ازپیمانه استفاده کنید ،‌ چون اندازه های فنجان و لیوان دقیق نیستند.

پیمانه ها معمولا دارای ست 4 تائی هستند که روی دسته یا بدنه اونها اندازه هاش نوشته میشه ولی اگر نوشته نشده بود به ترتیب ازبزرگ تا کوچک عبارتند از:

یک پیمانه

نصف پیمانه

یک سوم پیمانه

یک چهارم پیمانه

 

نکته : برخی پارچهای مدرج هم دربازار وجود دارند که به جای پیمانه به کاربرده می شوند ، کاربا این پارچها بسیار راحته چون اندازه دقیق روی اونها نوشته شده

این پارچها متفاوت ازاونهائی هستند که برای اندازه گیری لیتر به کارمیروند.

 

/ 0 نظر / 49 بازدید